Rada Gminy w Kęsowie

 

Ott Witold (Przewodniczący Rady Gminy)

Numer telefonu

+48 669752030

 

Brzeziński Mirosław (Zastępca przewodniczącego)

Członek komisji

Komisja budżetowa

Przewodnicący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

Szczypiorska Ewa (Zastępca przewodniczącego)

Członek komisji

Przewodnicząca komisji społecznej

Komisja budżetowa

Komisja oświaty, kultury i sportu

 

Iwicka Arleta

Członek komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

Bałazy Mirosław

Członek komisji

Komisja Budżetowa

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

Juhnke Anita

Członek komisji

 

Jordan Andrzej

Członek komisji

Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Kowalski Franciszek

Członek komisji

Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Społeczna

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

Landowska Barbara

Członek komisji

Zastępca Przewodnicząco Komisji Komisji Rewizyjnej

Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetowa

 

Linke Tomasz

Członek komisji

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

 

Modrzejewski Łukasz

Członek komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej

Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Pogorzelczyk Andrzej

Członek komisji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowej

 

Przytarska Anna

Członek komisji

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Infrstruktury i Ochrony Środowiska

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Społeczna

 

Radowska Marlena

Członek komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Komisja Rolnictwa, Infrstruktury i Ochrony Środowiska

Komisja Rewizyjna

  

Wróblewski Jarosław

Członek komisji

Komisja Budżetowa

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu