p.o. dzielnicowego rejonu nr 4 - sierż. Paweł Spychał

Numery telefonów

+48 477523610

+48 731715731

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon dzielnicowego nr 4

Siciny, Tuchółka, Żalno, Nowe Żalno, Piastoszyn, Grochowo, Sicinki, Obrowo, Żalno - Wybudowanie

Opis realizowanego planu priorytetowego: Zgodnie z opracowanym "Planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego PP Gostycyn nr IV na okres od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. ", dzielnicowy rejonu nr IV jako priorytet realizuje w miejscowości Żalno. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla IV rejonu służbowego PP Gostycyn i zgłoszeń oraz uzyskanych informacji od lokalnej społeczności, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe będą ukierunkowane na problem biegających po ulicach psów bez opdowiedniego nadzoru właścicieli. Jak wykazała przeprowadzona analiza stanu zagrozenia w okresie ostatnich trzech miesięcy, podczas spotkań ze społeczeństwem w gminie Kęsowo, mieszkańcy zwracali uwagę na popełnianie wykroczeń polegających na niezachowaniu wymaganych sródków ostrożności przy trzymaniu zwierząt tj. psów.

Zakładany cel: Po zrealizowaniu planu priorytetowego odnotowany zostanie spadek wykroczeń w m. Żalno dotyczących niezachowania wymaganych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt tj. psów. Zakłada się również, ze nastąpi wzrost poczucia bezpieczeństwa w stosunku do wcześniej uzyskanych informacji podczas spotkań ze społeczeństwem. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu spotkań ze społeczeństwem w gminie Kęsowo.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Kęsowie

Czas realizacji: do 31.12.2023r.