Skip to main content
Cykl spotkań informacyjnych w ramach programu "Czyste Powietrze"

Cykl spotkań informacyjnych w ramach programu "Czyste Powietrze"

Na spotkaniu przybliżymy Państwu ogólne zasady uczestnictwa w programie, wskażemy jak prawidłowo wypełnić i rozliczyć wniosek o dofinansowanie oraz odpowiemy na Państwa pytania w tym zakresie.

Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Kęsowie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w przedmiotowym spotkaniu!

Przypominamy!

Program „Czyste Powietrze” to program, w ramach którego istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne kotły spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

 

Miejscowość

Data

godzina

Pamiętowo - świetlica

10.06.2024 r.

1630

Drożdzienica - świetlica

10.06.2024 r.

1800

Przymuszewo - świetlica

10.06.2024 r.

1945

Obrowo - świetlica

11.06.2024 r.

1630

Wieszczyce - świetlica

11.06.2024 r.

1800

Jeleńcz - świetlica

11.06.2024 r.

1945

Grochowo — świetlica

12.06.2024 r.

1600

Piastoszyn — świetlica

12.06.2024 r.

1800

Żalno - świetlica

13.06.2024 r.

1700

Kęsowo - świetlica

13.06.2024 r.

1900