W jaki sposób można się spisać?

 Użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek wziąć udział w PSR do dnia 30 listopada 2020 r. Spisać się można za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://spisrolny.gov.pl, można również zadzwonić na infolinię GUS +48 22 279 99 99.

Do właścicieli gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu zgłosi się rachmistrz terenowy.

Bardzo prosimy współpracę z rachmistrzem i dotrzymywanie umówionych terminów przeprowadzenia spisu. Do tej pory spisane zostały zaledwie 64 gospodarstwa rolne na 320 funkcjonujących na terenie Gminy Kęsowo. Czasu zostało niewiele, Gmina Kęsowo dysponuje tylko jednym rachmistrzem terenowym, dlatego bardzo prosimy o współpracę i nieodkładanie spisu na ostatnią chwilę.