Skip to main content
Szacowanie strat w związku z przymrozkami wiosennymi

Szacowanie strat w związku z przymrozkami wiosennymi

W związku z wystąpieniem w dniu 25.04.2024 r na terenie gminy Kęsowo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych Wójt Gminy Kęsowo zwrócił się 5.06.2024 r.  do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania poniesionych przez rolników strat.

Z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, znak pisma: WRS.I.7160.2.32.2024 wynika, że na terenie Gminy Kęsowo szacowane będą tylko i wyłącznie straty w uprawach sadowniczych. Jest to zgodne z wytycznymi dla komisji na rok 2024 zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek przymrozków wiosennych w terminie od 27 czerwca br. do 5 lipca br. w Urzędzie Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kęsowie w Biurze nr 18 oraz w formie załącznika  do informacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 33440 91 wew. 12.

Uwaga! Do składanego wniosku poszkodowani producenci rolni obowiązkowo dołączają kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024 oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)-jeżeli posiada zwierzęta. We wniosku o oszacowanie należy wskazać wszystkie uprawy (również te, na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.).

Wnioski niekompletne i nieczytelne nie będą rozpatrywane!

Pliki do pobrania: