Nabór na stanowisko pracy - ratownik wodny

Miejsce pracy:  miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli - jezioro w Żalnie - w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

 

Wymagania:

  • posiadanie uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia na ratownika wodnego,
  • aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
  • potwierdzenie członkostwa lub zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,
  • posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność, sumienność.

 

Mile widziane:

  • staż pracy na stanowisku ratownika.

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty składające się z listu motywacyjnego oraz CV, należy składać w Urzędzie Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, pokój nr 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 609456677

Dokumenty o których mowa powyżej muszą zawierać klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji oraz własnoręczny podpis kandydata. W przypadku braku wyrażenia zgody, kandydatury nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Wójt Gminy Kęsowo informuje, że powyższe dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.