Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców, które odbędzie się 11 czerwca od godziny 9:30. Będzie to kolejne ze spotkań dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg. Podczas spotkania zostaną omówione źródła finansowania rozwoju firmy oraz obszary wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina, szczegółowy program w załączniku.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: ekip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/szkolenia