Od 4 maja zostają wznowione zajęcia w WDK i świetlicach wiejskich

W dalszej części artykuły przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie oraz świetlic wiejskich.  

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Piastoszynie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Piastoszynie i osoby prowadzącej zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Poza realizacją zajęć codziennie rano w trakcie trwania nauki szkolnej w wyznaczonych godzinach opiekun świetlicy otwiera obiekt i opiekuje się dziećmi dojeżdżającymi na zajęcia do Szkoły Podstawowej w Żalnie. Prowadzone są także czynności związane z utrzymaniem czystości w obiekcie i wokół niego.

 Harmonogram zajęć:

  • Dni robocze oprócz 14,17,21 i 28.06 w godzinach od 16:00-19:00 - zajęcia prowadzone prze Panią Beatę Rutkowską: zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej.
  • 14,17,21 i 28.06 w godzinach 16:00-19:30 - zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej we Wieszczycach i Tuchółce

Praca osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej w Tuchółce:

  • 15.06.21 piątek – 15:45 – 18:45
  • 18.06.21 piątek– 15:45 – 18:45
  • 25.06.21 piątek– 15:45 – 17:45 - zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej we Wieszczycach:

  • 10,15,16,21 i 24.06.2021 w godzinach 16:00-18:30 - zajęcia prowadzone prze przez Panią Kamilę Zimorską: tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Żalnie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Żalnie i osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć:

  • Poniedziałki 15:30-19:00, wtorki 15:30-19:00, czwartki 16:15 – 19:00, piątki 16:00-19:30: zajęcia prowadzone przez Panią Krystynę Giłkę, zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej. W trakcie przewidziana przerwę na dezynfekcję, między realizacją zajęć przez różne grupy, oraz dbanie o czystość i porządek wewnątrz i przed budynkiem świetlicy wiejskiej.
  • 16 i 23 czerwiec 2021 (środy) w godzinach 16:00-18:00 : zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.
  • 9 i 14 czerwiec 2021 w godzinach 16:00-18:30 i 22 czerwiec 2021 w godzinach 16:00-19:00: zajęcia prowadzone przez Panią Kamilę Zimorską, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.