Oficjalna strona Gminy Kęsowo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie publiczne do 14 000 euro

Wójt Gminy Kęsowo zaprasza Państwa firmę do złożenia oferty na usługi rozliczania i monitorowania Projektu pt. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo”, który otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 183 258,00 PLN.

Termin realizacji: zakończenie finansowe rzeczowej realizacji projektu, planowane na grudzień 2014 r.

Przedmiotem oferty jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, których celem jest kompleksowe zarządzanie procesem rozliczeń dofinansowania przedsięwzięcia otrzymanego w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2007-2013.

Wykonawca w ramach czynności, o których mowa powyżej zobowiązuje się w szczególności do:

  1. Zarządzanie projektem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-149/09-00 z dnia 29.09.2010 r. Projektu ,,Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” w ramach działania 8.3. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 ,,Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, oraz zgodnie z analizą finansową i analizą przedwdrożeniową przygotowanych na potrzeby projektu.
  2. Przygotowanie wniosków o płatność dla projektu. 
  3. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu.
  4. Przygotowanie niezbędnych sprawozdań dla Władzy Wdrażającej zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-149/09-00 z dnia 29.09.2010 r. 
  5. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.
  6. Inne prace wymagane przez Instytucję Wdrażającą.

W związku z tym, prosimy o dokonanie wyceny zamówienia na załączonym Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1.
Prosimy o złożenie ofert do dnia 26.11.2010 r. na mail.:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Pliki do pobrania:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

HERB szary

Dane kontakowe

Urząd Gminy w Kęsowie


ul. Główna 11
 89-506 Kęsowo


Telefony: 52 3344091, 52 3344089
Fax: 52 3344022
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.